Varme og kjøleanlegg

Et av våre satningsommråder er varme/kjøleanlegg.

Energiforsyningen til bygninger skal grovt dekke tre behov, elektriske behov, oppvarmingsbehov og kjølebehov. De aller fleste bygninger må nødvendigvis knyttes til elforsyningssystemet, mens oppvarming og kjøling kan dekkes på ulike måter, enten med omforming av energiressurser til varme og kjøling innenfor egen bygning eller med ekstern forsyning.

 

Ring i dag! 930 44 110

- 24t uttrykning
- lekkasjer
- tette rør/ avløp
- høytrykkspyling
- frosne vannrør

NB!
Fast pris på 2500 kr eks. mva.
Da er 1 arbeids time og kjøring inkludert.