Varmepumper henter gratis energi fra omgivelsen

Både luft/luft- og luft/vann-varmepumper henter energi fra uteluften - og bruker denne til oppvarming av enten luften innendørs (luft/luft) eller til oppvarming av vann (luft/vann). Selv om det er kaldt ute er det mye energi i uteluften. Varmepumper utnytter denne engergien slik at du får en lun og varm bolig.

En varmepumpe henter gratis energi fra omgivelsene. For hver kWh tilført energi leverer en varmepumpe 3-6 kWh varmeenergi tilbake til din bolig.

Luft/luft-varmepumper
Luft/luft-varmepumpe er den rimeligste varianten av varmepumper, og den kan enkelt installeres i eksisterende og nye boliger. Luft/luft-varmepumpen består av en utedel som henter varme direkte fra uteluften, én (eller flere) innedel(er) som overfører varmen direkte til inneluften og to isolerte rør som forbinder disse delene.

Luft/vann-varmepumper
Luft/vann-varmepumper henter energien fra luften ute og avgir varme via vannbåren gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer. Løsningen benyttes også til å varme tappevann.

Væske/vann-varmepumper

Fornybar energi hentes ut fra energibrønner i fjell, fra jord, sjø, grunnvann eller gråvann. Varmen som tas ut er lagret solenergi. Ved å investere i en væske/vann-varmepumpe kan man redusere energiforbruket til oppvarming av bolig og tappevann med 60-75%. Dette er den mest energisparende løsningen for oppvarming av bolig og tappevannsproduksjon.

Kontakt oss for mer informasjon

- 24t uttrykning
- lekkasjer
- tette rør/ avløp
- høytrykkspyling
- frosne vannrør

NB!
Fast pris på 2500 kr eks. mva.
Da er 1 arbeids time og kjøring inkludert.